Chào mừng đến với Website Khoa Khoa Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Tài liệu học tập

Tìm kiếm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
Thứ tư, 06 Tháng 4 /2011 00:26

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

__________________________

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Mã số: 60 5275

Tổng số tín chỉ: 50

TT

Môn học

Môn bắt buộc

Số tín chỉ

Tổng Số tiết

Phân ra

T NC

Đề cương

Lý thuyết

BT, TL,TT

Thực hành

I

Khối kiến thức chung

 

8

 

 

 

 

 

 

1

Triết học Mác-Lênin

X

4

60

30

30

 

120

 

2

Anh văn

X

4

60

30

30

 

120

 

II

Khối kiến thức bắt buộc

 

12

 

 

 

 

 

 

3

Các phương pháp phân tích hóa lý

X

2

60

15

15

30

60

X

4

Hóa hữu cơ nâng cao

X

2

45

30

15

 

60

 

5

Hóa lý nâng cao

X

2

45

30

15

 

60

 

6

Phương pháp nghiên cứu có sự hỗ trợ của máy tính trong hóa học và CNHH

X

2

60

15

15

30

60

 

7

Xúc tác dị thể

X

2

60

15

15

30

60

X

8

Các phương pháp vật lý nghiên cứu chất rắn

X

2

45

30

15

 

60

X

III

Khối kiến thức tự chọn

 

12

 

 

 

 

 

 

9

Tổng hợp các chất vô cơ bằng phương pháp điện hóa

 

2

45

30

15

 

60

 

10

Xây dựng đồ thị và tính toán trong giản đồ độ tan của các hệ muối + nước

 

2

45

30

15

 

60

 

11

CNSX oxyt và một số hợp chất kim loại chuyển tiếp

 

2

45

30

15

 

60

X

12

Hóa học các hợp chất tự nhiên

 

2

45

30

 

15

60

X

13

Hóa học phẩm nhuộm và KT nhuộm in

 

2

45

30

 

15

60

X

14

Xúc tác phức

 

2

45

30

15

 

60

X

15

Chiến lược tổng hợp hữu cơ

 

2

45

30

15

 

60

 

16

Tổng hợp các chất hữu cơ bằng phương pháp điện hóa

 

2

45

30

15

 

60

X

17

Hóa học bức xạ

 

2

45

30

15

 

60

 

18

Acid – Baz rắn

 

2

45

30

15

 

60

 

19

Hóa học nano

 

2

45

30

15

 

60

 

20

Những tiến bộ trong hóa học xanh

 

2

45

30

15

 

60

 

21

Tổng hợp hữu cơ hóa dược

 

2

45

30

15

 

60

 

22

Hóa học hợp chất tinh thể lỏng

 

2

45

30

15

 

60

 

23

Xúc tác chuyển pha

 

2

45

30

15

 

60

X

24

Công nghệ nano cho các hệ thống dẫn truyền

 

2

45

30

15

 

60

 

25

Cơ sở thủy luyện trong QT chế biến quặng

 

2

45

30

15

 

60

X

IV

Luận văn Thạc sĩ

 

18

 

 

 

 

 

 

26

Phương pháp nghiên cứu khoa học

X

2

 

 

 

 

 

 

27

Chuyên đề nghiên cứu 1

X

2

 

 

 

 

 

 

28

Chuyên đề nghiên cứu 1

X

2

 

 

 

 

 

 

29

Thực hiện luận văn Thạc sĩ

X

12

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: BT: bài tập, TT: thuyết trình, TL: thảo luận, NC: nghiên cứu