Chào mừng đến với Website Khoa Khoa Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Tài liệu học tập

Tìm kiếm

Thông báo chiêu sinh lớp học Biomass and Biological activity
Thứ hai, 09 Tháng 10 /2017 13:32

Thông báo chiêu sinh lớp học Biomass and Biological activity

Từ ngày 08-13/01/2018 Khoa KHUD sẽ tổ chức lớp học ngắn hạn về "Biomass and Biological activity" bao gồm cả lý thuyết, thực hành và 01 buổi tham quan tại Tiền Giang, 

thông tin chi tiết xin xem files đính kèm.