Chào mừng đến với Website Khoa Khoa Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT HỌC THUẬT
VỀ NHỮNG NỘI DUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TOP 100

NĂM HỌC: 2017 – 2018

 

STT

NỘI DUNG

NGƯỜI BÁO CÁO

ĐỊA ĐIỂM

NGÀY SINH HOẠT

GHI CHÚ

1

Đổi mới phương pháp giảng dạy thí nghiệm hóa lý

Trương Thị Bê Ta

Lịch tuần

18/9

 

2

Vật lý 1

Nguyễn Văn Phước

Lịch tuần

16/10

 

3

TN Hóa đại cương

Trần Thiện Khánh

Lịch tuần

21/11

 

4

Genomic phân tử

Phạm Đình Chương

Lịch tuần

18/12

 

5

Hóa vô cơ

Nguyễn Thị Ánh Nga

Lịch tuần

15/1

 

6

TN công nghệ protein - enzyme

Nguyễn Ngọc Tuấn

Lịch tuần

19/3

 

7

Kỹ thuật gia công polyme

Nguyễn Quang Khuyến

Lịch tuần

16/4

 

8

TN CNSX sữa và các sản phẩm từ sữa

Đoàn Thiên Thanh

Lịch tuần

21/5

 

9

Vật liệu học

Trần Hoài Khang

Lịch tuần

18/6

 

10

TN Vi sinh

Bùi Anh Võ

Lịch tuần

20/8