Chào mừng đến với Website Khoa Khoa Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Danh sách Sinh viên đạt loại giỏi trong HKI/2014-2015
Thứ ba, 10 Tháng 11 /2015 00:00

Danh sách Sinh viên đạt loại giỏi trong HKI/2014-2015

 

STT

Họ lót

Tên

Mã SV

Ngày sinh

Phái

Lớp

Điểm TB 
học kỳ

1

Nguyễn Thị

Duyên

61103032

07/07/93

Nữ

11060301

 8.03

2

Trần Thúy

ái

61202139

26/08/94

Nữ

12060202

 8.02

3

Trần Thị Thu

Hương

61202218

14/12/94

Nữ

12060202

 8.13

4

Dương Ngọc Bảo

Phương

61202284

14/03/94

Nữ

12060202

 8.23

5

Nguyễn Thị Cẩm

Hương

61302070

24/05/95

Nữ

13060201

 8.07

6

Võ Hoàng

Trí

61302216

18/08/95

Nam

13060201

 8.06

7

Nguyễn Minh

Hậu

61302355

12/08/95

Nam

13060201

 8.04

8

Trần Thụy Trúc

Vy

61302758

25/10/94

Nữ

13060201

 8.53

9

Hồ Thanh Quỳnh

Trang

61302210

28/12/95

Nữ

13060202

 8.26

10

Võ Thị Hồng

Nga

61302483

05/11/95

Nữ

13060202

 8.30

11

Nguyễn Lưu Thanh

Thảo

61302605

09/11/95

Nữ

13060202

 8.02

12

Huỳnh Thanh

Trọng

61302692

02/11/94

Nam

13060202

 8.00

13

Nguyễn Thị Thu

Tuyết

61303389

29/07/95

Nữ

13060301

 8.12

14

Vũ Phạm Hồng

Trúc

61303870

09/08/95

Nữ

13060301

 8.01

15

Nguyễn Huỳnh Phương

Uyên

61303892

18/09/95

Nữ

13060301

 8.04

16

Nguyễn Thị Kim

Thoa

61303797

29/09/95

Nữ

13060302

 8.06

17

Trần Thị Lệ

Trinh

61303860

12/09/95

Nữ

13060302

 8.08

18

Nguyễn Thị Ngọc

Hiền

61303079

20/08/95

Nữ

13060303

 8.02

19

Vũ Thị

Mai

61303626

25/12/95

Nữ

13060303

 8.63

20

Nguyễn Thị Phượng

Hằng

61402074

25/10/94

Nữ

14060201

 8.34

21

Võ Thị Ngọc

Em

61402179

05/03/96

Nữ

14060201

 8.14

22

Hồ Thị Thu

Trang

61402243

08/02/96

Nữ

14060201

 8.37

23

Lê Thị Thanh

Tâm

61402339

31/01/96

Nữ

14060201

 8.06

24

Phạm Thị Tuyết

Anh

61402355

02/05/96

Nữ

14060201

 8.09

25

Đoàn Vương

Trung

61402423

31/03/93

Nam

14060201

 8.56

26

Ngô Kim Khánh

Huy

61402296

19/09/96

Nam

14060203

 8.49

27

Nguyễn Hoàng

Phúc

61402432

07/12/96

Nam

14060203

 8.44