Chào mừng đến với Website Khoa Khoa Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Thứ tư, 11 Tháng 11 /2015 16:42

Danh sách Sinh viên đạt loại giỏi trong HKII/2014-2015

 

STT

Họ lót

Tên

Mã SV

Ngày sinh

Phái

Lớp

Điểm TB 
học kỳ

1

Phún Thị Liên

Gái

61102025

30/01/93

Nữ

11060201

8.05

2

Nguyễn Văn

Nga

61102050

09/04/93

Nam

11060201

8.05

3

Hà Hồng

Trúc

61102093

18/06/93

Nữ

11060201

8.09

4

Hoàng Thị Quế

Hương

61102146

29/12/93

Nữ

11060201

8.00

5

Hoàng Châu

Quang

61102194

11/11/93

Nam

11060201

8.35

6

Nguyễn Công

Danh

61103022

12/12/93

Nam

11060301

8.44

7

Trình Quỳnh

Diệu

61103025

14/12/93

Nữ

11060301

8.13

8

Nguyễn Thị

Duyên

61103032

07/07/93

Nữ

11060301

8.85

9

Hoàng Thị Thu

Hồng

61103064

03/05/93

Nữ

11060301

8.10

10

Huỳnh Hoàng Anh

Thư

61103188

20/05/93

Nữ

11060301

8.49

11

Nguyễn Minh Cẩm

Tiên

61103194

22/02/93

Nữ

11060301

8.25

12

Thái Lê Hoàng

Yến

61103240

19/08/93

Nữ

11060301

8.15

13

Trần Nguyễn Quỳnh

Như

61103287

12/11/92

Nữ

11060301

8.36

14

Phạm Đức

Toàn

61103317

23/12/93

Nam

11060301

8.47

15

Nguyễn Công

Hoàng

61203049

15/02/94

Nam

12060301

8.17

16

Bùi Thị

Thúy

61203143

01/02/94

Nữ

12060301

8.36

17

Trần Khiết

Oanh

61203385

25/09/94

Nữ

12060302

8.06

18

Nguyễn Thị Hạnh

Thảo

61203436

22/03/94

Nữ

12060302

8.07

19

Trần Thụy Trúc

Vy

61302758

25/10/94

Nữ

13060201

8.40

20

Trương Đoàn Thiên

Nghi

61402022

05/03/96

Nữ

14060202

8.08

21

Lê Diễm Hoàng

Oanh

61402063

09/01/96

Nữ

14060201

8.02

22

Nguyễn Thị Phượng

Hằng

61402074

25/10/94

Nữ

14060201

8.60

23

Võ Thị Ngọc

Em

61402179

05/03/96

Nữ

14060201

8.36

24

Lưu Trần Bửu

Ngọc

61402219

26/02/96

Nữ

14060203

8.18

25

Hồ Thị Thu

Trang

61402243

08/02/96

Nữ

14060201

8.83

26

Ngô Kim Khánh

Huy

61402296

19/09/96

Nam

14060203

8.51

27

Phạm Thị Tuyết

Anh

61402355

02/05/96

Nữ

14060201

8.09

28

Đoàn Vương

Trung

61402423

31/03/93

Nam

14060201

8.60

29

Nguyễn Hoàng

Phúc

61402432

07/12/96

Nam

14060203

8.31

30

Đặng Thị Minh

Phương

61402451

21/08/96

Nữ

14060203

8.15