Chào mừng đến với Website Khoa Khoa Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
KẾ HOẠCH SINH HOẠT JOURNAL CLUB NĂM HỌC 2015-2016
Thứ hai, 09 Tháng 11 /2015 15:20

Tháng

Ngày

Giờ

Địa điểm

09/2015

28/09

1:30pm

B118

(ThS. Huỳnh Thanh Tùng)

Tên bài báo: “Robot-Assisted Surgery For Kidney Cancer Increased Access To A Procedure That Can Reduce Mortality And Renal Failure

Nội dung: Bác sĩ ngày càng sử dụng phẫu thuật dưới sự hỗ trợ của robot cho nhiều căn bệnh khác nhau. Đối với các bệnh viện, việc mua và duy trì một hệ thống robot đòi hỏi một sự đầu tư đáng kể, nhưng lợi nhuận tài chính không liên kết với cải thiện lâu dài của bệnh nhân trong môi trường bảo hiểm ở Mỹ hiện nay.  

Nghiên cứu về ứng dụng phẫu thuật da Vinci trong giải phẫu ung thư thận cho được những đánh giá về lợi ích lâu dài của phương pháp này:

-          Giảm tỷ lệ tử vong và suy thận của bệnh nhân

-          Giảm thiểu gánh nặng bệnh tật của bệnh nhân (dựa trên khái niệm Quality adjusted life year - phương pháp đo lường gánh nặng bệnh tật dựa trên chất lượng và số lượng cuộc sống được đánh giá bằng giá trị tiền tệ)

 

10/2015

26/10

1:30pm

C401

(ThS. Phạm Minh Tân)

Tên bài báo: “Robot-Assisted Surgery For Kidney Cancer Increased Access To A Procedure That Can Reduce Mortality And Renal Failure

Nội dung: Thông thường, trong hệ nhũ tương, các phân tử thuốc không tan trong nước được mô hình hóa tính tan trong dầu. Bằng cách đó, thí nghiệm chọn ra loại thuốc tốt nhất dựa vào năng lượng kiên kết giữa phân tử thuốc và phân tử dầu. Giả thuyết rằng các phương pháp mô hình hóa trên máy tính như động học phân tử để mô hình cấu trúc các phân tử dầu cùng với đưa thuốc vào trong các cấu trúc dầu đã mô hình nhằm mang lại các trang bị giá trị tiết kiệm thời gian thí nghiệm và các nỗ lực nhiệt tình trong việc phát triển các phương pháp có độ nhạy cao và chính xác để mà phân tích tính tan của thuốc trong dầu

11/2015 updated

17/11

1:30pm

ĐĂNG KÝ PHÒNG

(TS. Mai Ngọc Lân )

Tên bài báo: “Computer-aided design of ionic liquids for high cellulose dissolution

12/2015

28/12

1:30pm

ĐĂNG KÝ PHÒNG

(ThS. Đoàn Thiên Thanh )

01/2016

25/01

1:30pm

ĐĂNG KÝ PHÒNG

(ThS. Nguyễn Khánh Linh )

02/2016

Không đăng ký (Tết âm lịch)

03/2016

28/03

1:30pm

ĐĂNG KÝ PHÒNG

(ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền )

04/2016

25/04

1:30pm

ĐĂNG KÝ PHÒNG

(TS. Nguyễn Quang Khuyến)

05/2016

23/05

1:30pm

ĐĂNG KÝ PHÒNG

(ThS. Nguyễn Hoàng Chinh)

06/2016

27/06

1:30pm

ĐĂNG KÝ PHÒNG

(TS. Nguyễn Thị Ánh Nga )

07/2016

Không đăng ký (Tuyển sinh ĐH, Thực tập môn học & TTTN)

08/2016

29/08

1:30pm

ĐĂNG KÝ PHÒNG

(ThS. Trương Thị BêTa )