Chào mừng đến với Website Khoa Khoa Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
TỔNG KẾT BÀI BÁO 2014-2015
Thứ ba, 03 Tháng 11 /2015 16:42

1

link

Dan, Q.T and Nam Nhut Phan.2015. Optimization of supercritical C02 extraction of oleoresin from black pepper ( Piper nigrum L.) and antioxidant capacity of the oleoresin. International Food research journal, p1489-1493.

2

link

Chih-Yang Wang, Ming-Derg Lai, Nam Nhut Phan, Zhengda Sun, Yen – Chang Lin. 2015. Meta-analysis of public microarray datasets reveals voltage-gated calcium gene signatures in clinical cancer patients. Plos One, p32

3

link

Pai-An Hwang, Yu-Lan Hung, Nam Nhut Phan, Hieu Thi Ngoc Bui, Po-Ming Chang, Luan-Lun Li, Yen-Chang Lin. 2015. Cytotechnology, p11