Chào mừng đến với Website Khoa Khoa Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Tài liệu học tập

Tìm kiếm

Danh sách Giảng viên cố vấn, Giảng viên chủ nhiệm
Thứ tư, 23 Tháng 10 /2013 11:35

 

Danh sách Giảng viên cố vấn, Giảng viên chủ nhiệm
           
Stt Khóa Họ & Tên GV Lớp chủ nhiệm
Email GHI CHÚ
1 13 Trần Bội Châu 09060201
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngành KTHH
2 Trần Bội Châu 09060202 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành KTHH
3 Nguyễn Khánh Linh 09060301 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành CNSH
4 14 Vũ Đức Vinh 10060201 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành KTHH
5 Nguyễn Thị Cẩm Vi 10060301 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành CNSH
6 Nguyễn Thị Thanh Hiền 10060302 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành CNSH
7 15 Nguyễn Quang Khuyến 11060201 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành KTHH
8 Bùi Anh Võ 11060301 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành CNSH
9 16 Trần Bội Châu 12060201 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành KTHH
10 Trần Bội Châu 12060202 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành KTHH
11 Nguyễn Khánh Linh 12060301 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành CNSH
12 Nguyễn Thị Thanh Hiền 12060302 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành CNSH
13 17 Nguyễn Quang Khuyến 13060201 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành KTHH
14 Đỗ Tường Hạ 13060202 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành KTHH
15        
16        
17 Bùi Anh Võ 13060303 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ngành CNSH